Till er med produktionsanläggning går det i dagarna ut KU blanketter, kontrolluppgifter. Detta är bara information till er och ni behöver inte göra något med den. Vi har skickat informationen till skatteverket så de gör automatiskt avdrag på er skattesedel enligt gällande regler.

Har Ni frågor eller funderingar så kontakta gärna oss!

Tfn: 0416-411900 eller e-post: info@sjoboelnat.se