Avtalsvillkor & konsumenträtt


Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering, så finns det flera olika sätt för dig som konsument att föra fram din åsikt.

Kommunikationsavdelning

I första hand vill vi rekommendera dig att ta kontakt med vår Kommunikationsavdelning. Här kan du få hjälp med ditt ärende samt meddela dina åsikter. Om du inte är nöjd efter att du pratat med vår personal finns det andra externa rådgivare och myndigheter som kan hjälpa dig. De har som uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ett beslut från Sjöbo Elnät AB. Kommunala konsumentvägledare, rådgivningen är opartisk och gratis.

Omprövning

Du kan vända dig till Energimarknadsinspektionen om du vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet eller bara framföra dina synpunkter över marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas.

Det finns även Allmänna Reklamationsnämnden, Marknadsdomstolen och vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energiföretagen Sverige.

Avtalsvillkor konsument
 
Avtalsvillkor näringsidkare
 
Abonnemang högspänning
 
Särskilda avtalsvillkor
 

Behöver du råd och vägledning?

Du kan få oberoende vägledning om el från Energimarknadsbyrån.