Bra att veta om elnätet


Vad består elpriset av?

Det totala elpriset består av tre delar och är uppdelat följande:

  • Elhandel inklusive elcertifikat (drygt 30 % av elpriset)
  • Elnät (ca 25 % av elpriset)
  • Elskatt + moms (45 % av elpriset)

Vad styr kostnaden av elnätet?

  • Elnätskostnaden övervakas av staten och beror på var i landet kunden bor och om det är i tätort eller glesbygd (det är dyrare i glesbygd).
  • Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Kunden kan därför inte fritt välja elnätsföretag.
  • Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Elnätskostnaden består av en avgift för abonnemang och en avgift per använd kilowattimme (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som kunden kan ta ut vid ett och samma tillfälle.
  • Energimarknadsinspektionen kontrollerar att kundernas elnätskostnader är rimliga.

När behöver jag kontakta mitt elnätsföretag?

  • När du ska flytta och byta adress för att anmäla in- eller utflytt. Gör det gärna i god tid. Då kan du känna dig säker på att det finns ström i bostaden när du får tillträde till den och att du inte behöver betala elen för den som flyttar in efter dig.
  • När du drabbas av elavbrott.
  • Om du har frågor som har med din elmätare att göra.

Vad är vad på elräkningen?

Ta del av Energiföretagens information om elräkningen och se deras film.