Bra att veta om elnätet


Förändring av elanläggningar

Nyanslutning, avslut eller en förändring av en elanläggning ska alltid anmälas till oss. Anmälan görs av en behörig elinstallatör via en för-, del- och färdiganmälanstjänst. När anmälan är gjord registreras ärendet hos oss. När anläggning är klar för anslutning anmäler installatören detta genom en färdiganmälan till oss.

Ny eller ändrad anslutning

Om du bygger nytt hus måste du ansluta dig till Sjöbo Elnät. Det gör du via din elinstallatör. Din elinstallatör anmäler installationen till oss, monterar mätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs i huset. Vi utför sedan själva elanslutningen och monterar elmätaren.

Följande installationer ska anmälas till Sjöbo Elnät innan arbeten påbörjas, anmälan görs genom din elinstallatör

 • Anläggning som kräver ny, ändrad eller tillfällig servis.
 • Utökning av befintliga anläggningar som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i anläggningen.
 • Anläggning för elektrisk rumsuppvärmning med eleffekt överstigande 6 kW, t ex värmepump och elradiatorer.
 • Anläggning för elektrisk rumskylning överstigande 6 kW.
 • Installation av vattenvärmare av genomströmningstyp överstigande 6 kW.
 • Anläggning för lokalt producerad elenergi t ex reservkraft, kraftvärmeanläggning, vind- sol- och vattenkraftverk.
 • Installation av inmatningsenheter för mobila reservkraftaggregat.

Anmälan görs på föranmälan.nu

Vad består elpriset av?

Det totala elpriset består av tre delar och är uppdelat följande:

 • Elhandel inklusive elcertifikat (drygt 30 % av elpriset)
 • Elnät (ca 25 % av elpriset)
 • Elskatt + moms (45 % av elpriset)

Vad styr kostnaden av elnätet?

 • Elnätskostnaden övervakas av staten och beror på var i landet kunden bor och om det är i tätort eller glesbygd (det är dyrare i glesbygd).
 • Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Kunden kan därför inte fritt välja elnätsföretag.
 • Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Elnätskostnaden består av en avgift för abonnemang och en avgift per använd kilowattimme (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som kunden kan ta ut vid ett och samma tillfälle.
 • Energimarknadsinspektionen kontrollerar att kundernas elnätskostnader är rimliga.

När behöver jag kontakta mitt elnätsföretag?

 • När du ska flytta och byta adress för att anmäla in- eller utflytt. Gör det gärna i god tid. Då kan du känna dig säker på att det finns ström i bostaden när du får tillträde till den och att du inte behöver betala elen för den som flyttar in efter dig.
 • När du drabbas av elavbrott.
 • Om du har frågor som har med din elmätare att göra.

Vad är vad på elräkningen?

Ta del av Energiföretagens information om elräkningen och se deras film.