Avgifter inom Sjöbo Elnät


Vad går din elnätsavgift till?

Nätavgiften som du betalar till Sjöbo Elnät AB ska täcka kostnaderna för underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift du betalar i Sjöbo. Vi vill bygga bort elavbrotten och investerar därför för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera elnätet.

Företaget har under flera år regelbundet genomfört förbättringar och underhåll i lokalnätet. Det är dock fortfarande skillnader i leveranssäkerhet, inte minst vid en jämförelse mellan olika områden inom vårt nätområde.

Tariffer

Här kan du ladda ner förteckningar över våra olika avgifter.

Tillämpning Effekttariff N3
 
Tillämpning Effekttariff N4
 
Produktion
 
Effekttariffer 2023
 
Säkringstariffer 2023
 

Våra anslutningsavgifter

Gäller vid inkoppling av nya abonnemang samt vid ökning av befintligt abonnemang.