Tips när du ska flytta


Flytta in på ny adress

När du flyttar in på en ny adress måste du först kontakta oss (nätägaren) för att skaffa dig ett abonnemang på elnätet, senast 14 dagar innan överlåtelse. Vi har ingen möjlighet att registrera flyttar bakåt i tiden. Använd blanketten Flyttanmälan som finns på vår hemsida.

Leverans av el

Du måste även kontakta en elhandlare för att få ett avtal om leverans av el. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Om du inte gör ett eget aktivt val av elhandlare vid inflytt är vi enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag åt dig. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Jämföra elpriser

För att jämföra elhandelspriser rekommenderar vi Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt och drivs av en statlig myndighet som heter Energimarknadsinspektionen.

Om du inte tecknar elhandelsavtal

Om du inte väljer att teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris hos anvisningsleverantören, betalar du ofta ett så kallat tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är oftast det dyraste alternativet. Vår anvisningsleverantör heter Österlens Kraft.

Din elfaktura

Som elkund får du två fakturor gällande el: en från Sjöbo Elnät AB för distributionen av din el och en från Österlens Kraft (eller den elhandlare du själv valt) som avser din elanvändning.

Uppsägning på grund av flytt

När du ska flytta ut från din anläggning, glöm inte att säga upp ditt elnätsavtal med oss 14 dagar före överlåtelse. Använd blanketten Flyttanmälan som finns på vår hemsida. Glöm inte att ange din nya adress dit vi ska skicka slutfakturan, eftersom vi inte får denna automatiskt från Svensk adressändring eller Folkbokföringen. Kontakta därefter din elhandlare, kontrollera uppsägningstiden i ditt elhandelsavtal.

Vatten och sophämtning

Tänk på att om det finns vatten och sophämtning på anläggningen, måste även Sjöbo kommuns kundtjänst meddelas.

Kontaktuppgifter Sjöbo kommuns kundtjänst
Telefon: 0416-271 53
E-post: kundtjanstteknik@sjobo.se

Ska du flytta in, ut från eller inom Sjöbo kommun?

Ladda ner vår blankett för flyttanmälan och skicka in den till oss.