Stäng av strömmen rätt


När det börjar bli dags att stänga fritidshuset för vintern eller om du planerar att resa bort en längre tid vill många gärna stänga av elen. Tänk då på att stänga av på rätt sätt och använd därför huvudströmbrytaren.

Om du inte har en så kallad kundbrytare så ska du använda huvudströmbrytaren på gruppcentralen (proppskåpet) om du vill stänga av elen till fastigheten. Annars tappar vi kommunikationen med din elmätare. En enkel regel är att om du fortfarande kan se mätarställningen på displayen så är elen avstängd på rätt sätt.

Vad händer om jag stänger av elen vid elmätaren?

Om du endast har en brytare vid elmätaren och displayen slocknar när du stänger av den så tappar vi kommunikationen med din elmätare och vi får inte in några mätvärden. Vi behöver mätvärdena för att kunna fakturera för din faktiska förbrukning. Det betyder att även om du inte har förbrukat någon el så behöver vi veta det. Om du stänger av elmätaren så att den tappar kommunikationen kommer du att få fakturor på uppskattad elförbrukning tills vi får kontakt med elmätaren igen. På fakturan står det preliminär förbrukning i stället för faktisk. Läs mer i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev2).

Så här fungerar din elmätare

Elmätaren kommer att avläsas på distans av oss en gång i månaden.