Torsdagen den 18/4 kommer vi att göra en besiktning av hela vårt luftledningsnät för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.

Eventuella skador noteras och åtgärdas, allt för att säkra en trygg elleverans.

Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn. Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

Tfn: 0416-411900 eller e-post: info@sjoboelnat.se