Sjöbo Elnät AB


Sjöbo Elnät AB är av Sjöbo kommun ett helägt nätbolag. Vi ansvarar för drift, underhåll och distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun, ca 7943 kunder. Elen mottages i en 130/20 kV-station belägen omedelbart söder om Sjöbo tätort där E.ON via sin 130 kV regionledning levererar elen. I denna mottagningsstation transformeras spänningen ner från 130 kV till 20 kV.

Via våra fem fördelningsstationer fördelas elen ut i distributionsområdet, SJB. De orter inom kommunen som inte ingår i bolagets distributionsområde är bl.a. Blentarp, Lövestad, Klasaröd och Röddinge. Större delen av dessa kunder tillhör E.ONs nätområde.

Bolaget har 17 anställda och omsätter ca 62 miljoner kronor årligen. Den el som transporteras uppgår årligen till knappt 123 GWh. Dygnet runt, året runt finns en beredskapsstyrka redo att hjälpa till vid fel på ledningar.


Visste du att en av Sveriges största solcellsparker finns i Sjöbo?

Grunddata om vårt elnät

Grunddata 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01
Total ledningslängd: 1251 km 1248 km 1233 km 1234 km
– varav nedgrävd kabel: 1065 km(84%) 1051 km(84%) 1013 km(82%) 997 km(81%)
– varav luftledning: 186 km(16%) 197 km(16%) 220 km(18%) 237 km(19%)
Investering: 18,0 mkr (2021) 22,6 mkr (2020) 18,9 mkr (2019) 14,5 mkr (2018)

Medelavbrottstid 2021
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 27,2 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Medelavbrottstid 2020
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 40,3 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Medelavbrottstid 2019
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 67,5 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Medelavbrottstid 2018
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 37,8 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Medelavbrottstid 2017
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 41,5 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Årsredovisning

Här kan du ladda ner och läsa våra senaste årsredovisningar.

Årsredovisning 2019
 
Årsredovisning 2020
 
Årsredovisning 2021
 

Sjöbo Elnäts Årsredovisning

Här kan du läsa vår årsredovisning från 2021.