Sjöbo Elnät AB


Sjöbo Elnät AB är av Sjöbo kommun ett helägt nätbolag. Vi ansvarar för drift, underhåll och distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun, ca 7900 kunder. Elen mottages i en 130/20 kV-station belägen omedelbart söder om Sjöbo tätort där E.ON via sin 130 kV regionledning levererar elen. I denna mottagningsstation transformeras spänningen ner från 130 kV till 20 kV.

Via våra fem fördelningsstationer fördelas elen ut i distributionsområdet, SJB. De orter inom kommunen som inte ingår i bolagets distributionsområde är bl.a. Blentarp, Lövestad, Klasaröd och Röddinge. Större delen av dessa kunder tillhör E.ONs nätområde.

Bolaget har 17 anställda och omsätter ca 62 miljoner kronor årligen. Den el som transporteras uppgår årligen till knappt 134 GWh. Dygnet runt, året runt finns en beredskapsstyrka redo att hjälpa till vid fel på ledningar.

Grunddata om vårt elnät

Grunddata 2020-01 2019-01 2018-01
Total ledningslängd: 1233 km 1234 km 1221 km
– varav nedgrävd kabel: 1013 km (82%) 997 km (81 %) 974 km (80 %)
– varav luftledning: 220 km (18%) 237 km (19 %) 247 km (20 %)
Investering: 18,9 mkr (2019) 14,5 mkr (2018) 16,0 mkr (2017)

Medelavbrottstid 2019
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 67,5 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Medelavbrottstid 2018
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 37,8 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Medelavbrottstid 2017
Aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 41,5 minuter
Leveranssäkerhet: 99,99 %

Sjöbo Elnäts Årsredovisning

Här kan du läsa vår årsredovisning från 2020.