Kabelanvisning & trädfällning


Kabelanvisning

Anmäl först, gräv sedan! Ska du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar, ta kontakt med oss i god tid innan arbetet påbörjas. Gå in på Ledningskollen och beskriv ditt ärende, där får alla berörda ledningsägare (även telebolagen) snabbast möjliga service. Du minskar ledningsskadorna och undviker skadestånd.

Trädfällning

Att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara. Därför ska du alltid kontakta oss för en kostnadsfri bevakning av trädfällningen. Skulle det senare visa sig att du inte har begärt bevakning av oss kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

Kolla med ledningskollen först!

Ledningskollen är en gratis webbtjänst för att förenkla och samordna grävarbeten.