Anvisningsleverantör


Vad är en anvisningsleverantör?

En anvisningsleverantör är det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag.

Om du inte gör ett eget aktivt val av elhandlare vid inflytt är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag åt dig. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. För att jämföra elhandelspriser rekommenderar vi Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt och drivs av en statlig myndighet som heter Energimarknadsinspektionen. Alla elhandlare är skyldiga att rapportera sina priser till dem.

Om du inte väljer att teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris hos anvisningsleverantören, betalar du ofta ett så kallat tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är inte bundet i tiden och kan därför förändras.

Vår anvisningsleverantör är Österlens Kraft

Från 2015-01-01 har Sjöbo Elnät AB en anvisningsleverantör som heter Österlens Kraft.

Rent praktiskt innebär detta att du som flyttar in på vårt nät och inte väljer elhandlare kommer att köpa din el av Österlens Kraft. Som elkund får du även fortsättningsvis två fakturor gällande el: en från Sjöbo Elnät AB för distributionen av din el och en från Österlens Kraft (eller den elhandlare du själv valt) som avser din elanvändning. Kontakta Österlens Kraft vid frågor om deras elhandelsavtal.

Kontaktuppgifter Österlens Kraft
Telefon: 0414-285 60
E-post: elhandel@osterlenskraft.se

OBS! De elhandelsavtal som befintliga nätkunder har hos egen vald elhandlare, påverkas inte förrän den dag de flyttar. Ett elhandelsavtal brukar nämligen upphöra att gälla vid utflytt, men du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din nya adress.

Österlens Kraft är vår anvisningsleverantör

Läs mer om Österlens Kraft på deras webbplats.