Problemet är nu löst.

Vi har problem med våra telefoner!
Vi hoppas på snar lösning.