Under januari-februari 2020 kommer vi med hjälp av en entreprenör att röja våra ledningsgator i Södra Färs (Sövde-Snogeholm-Bellinga-Ellestad-Välleröd-Eriksdal)
Detta för att säkra elleveransen till Er.

Det ris/grenar med mera som tas ner kommer att placeras i ledningsgatan. Det är upp till Er som markägare att avlägsna riset. Dela gärna denna information till eventuell arrendator.
Efter röjning skall minsta avståndet till ledare/kabel vara minst 2 meter. Vid eventuella frågor/önskemål ring 0416-41 19 00.