Under januari – februari 2022 kommer vi med hjälp av en entreprenör att röja våra
ledningsgator i Södra Åsum – Tolånga – Hörr området
Detta för att säkra elleveransen till Er.
Det ris/grenar mm som tas ner kommer att placeras i ledningsgatan.
Det är upp till Er som markägare att avlägsna riset.

Vid eventuella frågor/önskemål ring 0416-411900

Mvh

Sjöbo Elnät AB