Kommunikationsavdelningen tar inte emot besök pga Corona-situationen.

För att kunna upprätthålla vår höga leveranssäkerhet så tar vi bara emot kundärenden via telefon 0416-411900 mellan kl.08.00-14.30 (lunchstängt mellan kl.12.00-13.00) eller via mail info@sjoboelnat.se

Sjöbo Elnät AB är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur och vi är direkt avgörande för många andra samhällsfunktioner.

Därför är det viktigt att vi undviker smitta i största möjliga mån så vi kan  upprätthålla vår verksamhet.

Tack för er förståelse.