Elpriskompensationen gäller hushåll med en elförbrukning över 700 kWh per månad under perioden december 2021 till och med februari 2022. Det är elnätsbolagen som kommer att förmedla elpriskompensationen från Kammarkollegiet till hushållen. När Kammarkollegiet har gjort utbetalningen kommer vi förmedla stödet genom att kreditera aktuellt belopp på kundens kommande elnätsfaktura. När det sker beror på i vilket intervall kunden får sina räkningar: Det kan till exempel vara månadsvis eller varannan månad. Det är vår målsättning att påbörja utbetalningarna under maj månad.