Under vecka 14, 6-9/4 kommer vi att göra en besiktning av hela vårt luftledningsnät. Vi har 172km luftledning som de ska besikta för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar.
Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.

Ev. skador noteras och åtgärdas, allt för att säkra en trygg elleverans.

Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn. Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

Har Ni frågor eller funderingar så kontakta gärna oss!

Tfn: 0416-411900 eller e-post: info@sjoboelnat.se