Sponsring är en viktig del av Sjöbo Elnäts lokala engagemang, vi satsar tid, energi och pengar varje år på att stötta lokala föreningar, spännande evenemang och andra initiativ som ger energi till Sjöbo kommun. För oss är det ett sätt att bidra till utvecklingen på den ort där vi är verksamma. Vi vet att det är något som våra ägare, medarbetare och kunder tycker är viktigt.

Då vi lever i en turbulent värld/tid där mycket känns osäkert har vi beslutat att utöka vår sponsringsbudget för 2020.
Detta innebär att alla föreningar som ansökt om sponsring för 2020 och som uppfyllt vår sponsringspolicy kommer att mottaga hela sitt sökta belopp.

Under 2020 kommer vi även att ändra på att sökta pengar behöver ej användas till det man sökt för, utan skulle det visa sig att dessa kommer att behövas för föreningens överlevnad så anser vi detta vara ett fullgott skäl.

Vi kommer till var och en av föreningarna att meddela vilken motprestation vi önskar, ut i förhållande till vad ni har kunnat erbjuda oss. Vi kommer även här att ändra lite under 2020, anser föreningen att de inte kan fullfölja motprestationen under 2020 så kommer det att vara acceptabelt att flytta fram den ett år.

Med vänlig hälsning
Sjöbo Elnäts sponsorgrupp

Föreningar som sökt och godkänts för sponsring
Sjöbo Idrottsförening
Färs Härads Ryttarförening
Friluftsfrämjandet Sjöbo, Frilufsarna
Sjöbo Golfklubb
Vollsjö Scoutkår
Brottarklubben Pan
LEV-06
Lövestad Idrottsförening