Sponsringspolicy


Det lokala föreningslivet är viktigt för oss på Sjöbo Elnät. Det skapar sysselsättning och mening för våra barn och ungdomar samt bidrar till att Sjöbo kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i. På Sjöbo Elnät har vi ett tydligt uppdrag och det är att vara till nytta och glädje för alla invånare i Sjöbo kommun. Det är vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt för oss att stärka kommuninnevånarnas positiva associationer med Sjöbo Elnät. Merparten av vårt sponsringssamarbete ska stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för Sjöbo kommuns barn och ungdomar.

Vilka vi sponsrar

Vi sponsrar föreningar som är placerade i Sjöbo kommun och som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja en aktiv kommun. Evenemang som vi sponsrar ska också långsiktigt bidra till en positiv bild av Sjöbo som kommun.

Sponsring bygger på ett nära samarbete, och vi har höga krav på att föreningen aktivt arbetar för att skapa en positiv bild av Sjöbo Elnät.

Vilka vi inte sponsrar

 • Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.
 • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering.
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö.
 • Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring.

Hur behandlas din ansökan?

När ansökan kommer in går vi igenom den och ser om något behöver kompletteras. Vår sponsorgrupp som består av anställda på Sjöbo Elnät, är de som beslutar angående sponsring. Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år. Din ansökan ska vara inne senast den 1 oktober året innan.

Hur du söker sponsring

Använd ansökningsformuläret nedan.

Beslut om sponsring

Prövning sker endast efter inkomna ansökningar. Besked om vilka som beviljas medel från Sjöbo Elnät lämnas i början av januari månad. Om du har du beviljats ett bidrag eller fått avslag på din ansökan får du besked via e-post.

Sponsringsansökan


  IdrottBarn och ungdomKultur och miljöAnnat


  BarnUngdomarVuxna

  Har du frågor om sponsringsansökan?

  Behöver du mer information kontakta oss på 0416-41 19 00 eller skriv till oss.