Mina sidor

20 januari, 2023Aktuellt, Information

Vi har just nu problem med våra Mina Sidor och mätvärdena.Vi håller på att byta Mina Sidor och i och med detta har det blivit ett programmeringsfel. Våra IT tekniker jobbar med att lösa det men tyvärr kommer det att ta några dagar. Vid eventuella frågor ring 0416-411900

Röjning av ledningsgator

16 januari, 2023Aktuellt, Information

Med start v.4 kommer vi med hjälp av en entreprenör att röja våra ledningsgator i Vanstad och Lövestadområdet. Detta för att säkra elleveransen till Er. Det ris/grenar mm som tas ner kommer att placeras i ledningsgatan. Det är upp till Er som markägare att avlägsna riset. Dela gärna denna information till eventuell arrendator.Efter röjning skall … Read More